Vi ser for oss en spennende utvikling i årene fremover i en bilbransje som står foran store endringer. Mobile har en klar strategi og en målsetting om å fremstå som en konkurransedyktig og foretrukket leverandør av mobilitet til stadig flere kunder.

Selskapet har nylig samlet alle sine 33 bilforhandlere under samme navn og er inne i en spennende periode for den videre utviklingen av Mobile-kjeden.

Vi søker nå etter vår Servicemarkedssjef som vil ha det overordnede fagansvaret for servicemarkedet i forhandlerkjeden. Servicemarkedet i bilbransjen står ovenfor store endringer de nærmeste årene hvor digitalisering av kundereisen, nye tjenester og økt servicegrad vil være stikkord for utviklingen. Mobiles ambisjon er å fremstå som foretrukket totalleverandør av alle bilrelaterte tjenester for våre kunder.

Til å lede denne utviklingen søker vi nå vår nye Servicemarkedssjef som vil ha en svært sentral rolle i den videre utviklingen av selskapet.

Ansvarsområder:

 • Overordnet fagansvar for servicemarkedet i Mobile som innbefatter drift av mekaniske verksteder, skadeverksteder og salg av deler/utstyr.
 • Definere beste praksis for organisering og drift ved våre verksteder.
 • Ta ansvar for implementering av forbedringstiltak og nye driftsmodeller i samarbeid med ledere lokalt hos forhandlerne.
 • Ansvar for effektivisering av servicemarkedet gjennom bl.a. å ta i bruk nye metoder og ny relevant teknologi.
 • Fagansvar for utvikling og implementering av nye tjenester og produkter. 
 • Målstyring og resultatoppfølging av Mobiles verksteder.
 • Ta ansvar for at servicemarkedet i Mobile bidrar positivt til vår overordnede ambisjon om å levere førsteklasses kundeopplevelser.
 • Resultatansvar for den totale lønnsomhetsutviklingen på servicemarkedet i forhandlerkjeden

Alle ansvarsområder må utøvers i tett dialog med daglig ledere og servicemarkedsledere lokalt hos Mobiles forhandlere.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 5 års ledererfaring fra servicemarked i bilbransjen eller beslektede bransjer
 • Beslutningsdyktig leder som planlegger, iverksetter, gjennomfører og følger opp 
 • Motiverende teambygger med evne til å forankre beslutninger og realisere mål gjennom andre 
 • Resultatorientert med systematisk og strukturert tilnærming mot måloppnåelse 
 • Nytenkende og mulighetsorientert

Vi tilbyr:

 • En sentral lederstilling hos en betydelig aktør i bilbransjen
 • En viktig rolle i den videre prosessen med å bygge Mobile-kjeden
 • Frihet til å forme stillingen på din måte så lenge det leveres resultater
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kontorsted er på Billingstad i Asker

Stillingen rapporterer til Daglig leder i Mobile AS.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: jobb@mobile.no
Merkes: «Servicemarkedssjef»
Frist: 12. november 2018
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:
Kontakt: Paal Jahrmann
Tittel: Daglig leder
Telefon: 982 05 100
E-post pj@mobile.no

Mobile AS består av 33 bilforhandlere over hele Sør-Norge. Mobile representerer til sammen 14 bilmerker og leverte i 2017 ca. 7.700 nye og 8.300 brukte biler. Selskapet omsatte for omlag 3,7 mrd. kr. og har 850 ansatte.