Som ledd i videre satsning etablerer vi oss nå på Gardermoen med et nytt bil- og serviceanlegg på 10.000 m². Dette blir et flerbruksanlegg med salg av blant annet nye Hyundai og Subaru, og med ambisjoner om å utvikle Norges største bruktbilutsalg. Anlegget skal være sertifisert for service og reparasjoner av de merkene som BNH representerer. I tillegg etableres et verksted for alle bilmerker og et småskadeanlegg. Åpningen planlegges til september 2019. For å starte opp og lede denne satsningen, søker vi nå en dyktig og operativ daglig leder, som liker å skape og bygge en god organisasjonskultur basert på verdiene kvalitet og omtanke. Godt omdømme skaper gode resultater og trivsel, både blant kunder og ansatte. Vi søker deg som har ledererfaring fra bilbransjen og som kan vise til gode resultater, både fra et kunde- og ansattperspektiv, og som trigges av å skape suksess fra starten av.

Egenskaper vi ser etter:

  • Meget god til å kommunisere, både med kunder og ansatte
  • Beslutningsdyktig og leverer prosesser/prosjekter til avtalt tid og kvalitet
  • Analytisk og løsningsorientert, evner å se forretningsmuligheter og forbedringspotensial
  • Operativ og ikke redd for å «ta i et tak» når det trengs
  • Skaper samhandling i egen organisasjon, som kontinuerlig skal forbedre salget, driften og kundeopplevelsen

Daglig leder blir helt sentral i rekrutteringen av de øvrige ansatte på anlegget, samt å delta i forberedelser til oppstart. Når organisasjonen er på plass har man det overordnede ansvaret for at verdikjeden og ansatte ved anlegget leverer i henhold til oppsatte mål og forventninger. Dette gjelder både økonomiske måltall, kunde- og ansattmålinger.

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse innenfor tekniske eller økonomiske fag på minimum bachelornivå. Dokumentert ledererfaring fra bilbransjen med fullt resultatansvar er svært ønskelig, samt en evne til å se at fremtiden for en bilforhandler er i kraftig endring. Selskapet har en solid organisasjon og langsiktige eiere som støtter godt opp om deres nye satsning på Gardermoen. Ambisjonene og forventingene til det nye anlegget er høye, hvilket ditt ambisjonsnivå også bør gjenspeile.

Alle henvendelser behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver. Kortfattet søknad og CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: Snarest
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:
Kontakt: Compass Human Resources
   
Kontaktperson: Øyvind Bakken
Tittel: Partner
Telefon: +47 907 00 392
E-post oba@compass.no
   
Kontaktperson: Martine Børsum Haugen
Tittel: Researcher
Telefon: +47 413 39 270
E-post mbh@compass.no

Norges største Nissan og Subaruforhandler ble etablert i 1947. Fra 2017 også Hyundai-forhandler. Det som startet som et verksted på Bislet utviklet seg raskt. I dag har Birger N. Haug avdelinger i Oslo, Bærum, Romerike, Follo, Buskerud og Røyken, samt felles skade/lakk avdeling i Oslo. Vi er 300 ansatte innenfor salg av nybil, bruktbil, verksted, skadeavdeling, bilutleie og klargjøring.

Våre kjerneverdier har siden 1947, vært kvalitet og omtanke. Kvalitet fordi det skal være kvalitet på alle produkter vi selger, og aller viktigst kvalitet på det arbeidet vi utfører. Omtanke fordi vi bryr oss, viser interesse, og har toleranse og respekt for andre mennesker både medarbeidere og kunder.

Birger N. Haug har de siste årene hatt solid vekst og forventer å omsette for over NOK 2,2 mrd. (9 000 biler) i 2018. For mer informasjon se bnh.no