Om stillingen:

For å ivareta eiendomsmassen på en optimal måte, søker vi en operativ vedlikeholds- og eiendomsansvarlig. Stillingen innebærer operativt ansvar for systemer, rutiner og driftsansvar for respektive eiendommer, herunder:

 • Forvalte vedlikehold av eksisterende eiendommer.
 • Implementere og oppdatere vedlikeholdsrutiner.
 • Kartlegge kostnadseffektive løsninger i respektive eiendommer.
 • Holde dialog med og følge opp lokale vaktmestere og daglige ledere.
 • Vurdere, planlegge og utføre mindre prosjekter knyttet til eksisterende og nye eiendommer.
 • Byggesøknader og byggeprosesser i mindre prosjekter.
 • Ivareta mindre anbudsprosesser i fm. ombygging og rehabilitering.
 • Utarbeide og følge opp investeringsbudsjetter i forbindelse med byggeprosjekter.
 • Koordinere og gjennomføre bygningsrelaterte anskaffelser.
 • Holde oversikt over alle bygg tegninger tekniske spesifikasjoner osv.
 • Holde seg orientert om reguleringsplaner og tilsvarende som berører eiendommene.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse er en fordel, men ikke et krav.
 • God kjennskap til og erfaring fra eiendomsbransjen.
 • Oversikt over fagområder og tjenester som inngår i eiendomsdrift.
 • Være villig til å ta i et tak for å oppnå god drift og gode løsninger.
 • Vi søker etter en operativ person som både kan administrere, men også aktivt delta i de ulike prosessene.

Muligheter:

For rett person tilbys det konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen innebærer stor grad av frihet under ansvar, der man kan være med og forme stillingen og påvirke beslutninger.

Arbeidssted:

Selskapets kontorer er i Asker og vi ønsker primært en person som har tilknytning til området vest for Oslo – øst for Drammen.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: tom@hire.no
Frist: 29.11.2019
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:
Kontakt: Tom A. Teitrem
Tittel: Rekrutterer
Telefon: 900 45 535
   
Kontakt: Harald Frigstad
Tittel: CEO
Telefon: 911 96 417

Birger N. Haug Holding AS forvalter, vedlikeholder og utvikler eiendomsmassen til Birger N. Haug-systemet. Porteføljen består av ca. 70 000 m2 eiendom, hvorav mesteparten utgjør bilrelatert virksomhet. Birger N. Haug- systemet omsatte i 2018 for ca. 2,7 mrd. Vi forhandler Nissan, Hyundai, Subaru, Suzuki, Isuzu og Maxus. All virksomhet foregår i Oslo, Akershus og Buskerud.