I avdelingen for forhandlerutvikling er det etablert et regionsapparat for oppfølging og utvikling av forhandlere, som har fått implementert Servicekonsept gjennom de siste fire årene. Dette regionsapparatet skal styrkes i tiden fremover, da konseptet skal rulles ut til flere forhandlere og regioner, og avdelingen skal også skal tilby tjenester for frittstående forhandlere. Vi søker derfor etter regionsvansvarlig til flere regioner, og søkere fra hele landet er av interesse. De regionsansvarlige vil ha ansvar for å løpende følge opp sine forhandlere på etterlevelse av konseptet, videreutvikling og kontinuerlig forbedring, sentrale målsettinger og viktige initiativ initiert av ledergruppen for Servicemarkedet i Bertel O. Steen AS.

Som regionsansvarlig er man ansatt i avdelingen for forhandlerutvikling, som jobber i matrise med avdelingen for implementering. Disse to avdelingene allokerer løpende ressurser på tvers av oppfølging og utrulling. De regionsansvarlige vil også delta i aktiviteter knyttet til utrulling og implementering av Servicekonsept, og andre viktige initiativer på servicemarkedet. Rollen er ansatt på Lørenskog, men har sin funksjon ute i forhandlernettet og hovedvekten av arbeidsdagen vil være ute hos forhandlerne. Daglig reisevirksomhet i forhandlernettet må derfor påregnes. For de regionsansvarlige gjelder dette spesielt forhandlerne i regionen de har ansvaret for, men også andre forhandlere.

Stillingsbeskrivelse og ansvarsområder:

 • Oppfølgingsansvar for definerte forhandlere, herunder gjennomføring av fysiske og digitale statusmøter og arbeidsmøter, for å sikre kontinuerlig forbedring og god utvikling på sentrale måltall
 • "Skulder-skulder" støtte med forhandlerressurser, og gjennomføre opplæring i prosesser og systemer
 • Arbeide koordinert med forhandlerne og resten av teamet, for å kontinuerlig forbedre måten vi jobber på
 • Basert på behovet i forhandlernettverket og overordnede målsetninger, vil de ansatte i avdelingen være ansvarlig for å implementere og videreutvikle prosessene i Servicekonseptet
 • Sikre at alle forhandlerne jobber etter kontinuerlig forbedrings-prinsippet: Arenaer for oppfølging av prosess-KPI’er, beskrive utfordringer som de designede prosessene ikke støtter, kartlegging av årsaker og teste løsninger på disse, samt sikre og dele læring underveis
 • Identifisere og prioritere viktige forbedringspunkter i de digitale løsningene, og bidra til at teknologiutviklingen prioriteres i tråd med de største forbedringspotensialene 
 • Arbeide strukturert, analytisk og målrettet for å sikre implementering av standardiserte prosesser og kontinuerlig forbedring til hele forhandlerleddet
 • Bygge dybdekompetanse i utøvelse av kontinuerlig forbedringsmetodikk, tankesett og prosjektledelse
 • Jobber i matrise med avdelingen for implementering, og bistå som ressurs i utrullingsteam i perioder

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Evne til å utfordre etablerte driftsmodeller
 • Dyp erfaring og kunnskap innen ditt fagområde på Servicemarkedet, og gjerne ledererfaring
 • Du setter deg høye mål og evner å gjennomføre
 • Ønske om å bygge og benytte kompetanse innenfor kontinuerlig forbedring
 • Høy arbeidskapasitet, analytisk, strukturert og kvalitetsbevisst
 • God strategisk og forretningsmessig forståelse
 • Godt humør og utadvendt, med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relasjonsskapende og gode samarbeidsevner           

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å påvirke et team i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø der vi ser frem til å komme på jobb
 • En arena for å utvikle kompetanse innen kontinuerlig forbedring, prosjektledelse og endringsledelse
 • Pensjons- og forsikringsordninger, herunder helseforsikring
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode personalkjøpsordninger

Søknader behandles fortløpende. 

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 30.11.2022
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Tore Brobakken
Tittel: Leder Forhandlerutvikling Servicemarked
Telefon: 41 22 78 28

Bertel O. Steen AS importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, smart®, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Setra og Fuso til Norge. Hovedtyngden av salget skjer gjennom vår egeneide forhandlerkjede. Konsernet er også en stor aktør innen bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet.

I Bertel O. Steen har vi satt oss et ambisiøst formål – «Vi bringer kundene og samfunnet fremover på en ansvarlig og enklere måte». Vi skal gjøre det mulig for folk å reise slik de vil, uten bekymringer. Bertel O. Steen er garantisten for kvalitet og trygghet. Vi bryr oss om hver eneste kunde, om samfunnet og om hverandre. Alt handler om det beste lagspillet. I Bertel O. Steen er vi stolte av jobben vår. Vi er sannferdige og til å stole på.

Selskapet har ca. 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.