De største importørene av bildekk til Norge er organisert i Dekkimportørenes Forening (DIF).

DIF er største eier i Norsk Dekkretur AS (NDR), som har til oppgave å registrere all import av dekk til Norge, samt sørge for innsamling når dekkene er utslitt eller ikke lenger kan brukes.

Dette gjøres gjennom vår nåværende operatør Ragn-Sells, som årlig samler inn mer enn 5 millioner dekk.

Dekkbransjen i Norge ønsker å være en bidragsyter til et grønt samfunn med mindre miljøutslipp, og er derfor sterkt engasjert i å redusere bransjens miljø-fotavtrykk i Norge.

Miljøgebyret ved salg av dekk danner selskapets inntektsgrunnlag. NDR opereres som et ‘non-profitt’ selskap.

Daglig leder i NDR har også ansvaret for driften av Dekkimportørenes Forening.

Arbeidsoppgavene er selvstendige og varierte og omfatter blant annet:

  • Kontraktsoppfølging og forhandling
  • Medlems- og myndighetskontakt
  • Deltagelse i nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Informasjon og mediekontakt

Kandidaten bør ha høyere utdannelse og gode engelskkunnskaper.

For nærmere informasjon om Norsk Dekkretur, stillingens innhold og ønsket kandidatprofil er du velkommen til å ringe rådgiver Helge Krog i KROG & Co. AS på 995 54 411.

Enhver henvendelse behandles strengt konfidensielt.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: helge.krog@krogco.no
Frist: 31. mars 2020
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:
Kontakt: KROG & Co. AS
Kontaktperson: Helge Krog
Telefon: 995 54 411
   
Kontakt: Bjørn Kamphus
Tittel: Styreleder DIF/NDR
Telefon: 414 38 999
   
Kontakt: Bjørne Byhring
Tittel: Styremedlem DIF/NDR
Telefon: 977 32 100

NDR, med kontor i Oslo, eies av Dekkimportørenes Forening (75 %) og Bilimportørenes Landsforening (25 %) og har en årlig omsetning på ca. NOK 120 mill. 

For nærmere informasjon se dekkretur.no og dekkimportorene.no.