Ditt hovedansvarsområde vil være å skaffe ny forretning, samt videreutvikle eksisterende forhandlersamarbeid innen bilforsikring og bilfinansiering for vår samarbeidspartner Nordea Finans. 

Om deg

 • Du har en enestående evne til å bygge relasjoner. Din arbeidsstil er preget av høyt tempo, og du brenner for å lykkes innen salg.  Du har erfaring fra bilforsikring, bilfinansiering og/eller salg av kapitalvarer, og er en erfaren kremmer som vet at struktur og høy aktivitet fører til gode resultater.  
 • Du har stor arbeidskapasitet, er selvgående og initiativrik, men preges også av en sterk lagfølelse. 
 • Du kan vise til dokumenterbare salgsresultater og vil bli savnet der du er i dag.
 • Vi tror du har utdannelse på bachelornivå, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God systemforståelse er nødvendig for å lykkes.

Om jobben

 • Vi gir deg en spennende, hektisk og morsom arbeidsdag i et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø i sterk utvikling.
 • Ditt ansvarsområde vil innbefatte inngåelse av avtaler med bil -og fritidsforhandlere, bygge relasjoner med daglig leder og selgere, drive opplæring av våre systemer og produkter hos forhandler. 
 • Stor grad av reisevirksomhet må påregnes, søker må disponere egen bil og ha førerkort klasse B.
 • Stillingen rapporterer til Salgsleder Region SørVest Bil og Fritid og medfører stor kontaktflate internt – både i forsikring og bank.
 • Kontorsted, Tønsberg.

Vi tilbyr 

 • Konkurransedyktige betingelser med særlig god pensjonsspareordning
 • Gode forsikringsordninger, blant annet behandlingsforsikring, samt gode personalrabatter
 • Gode utviklingsmuligheter  
 • Firmahytter i inn- og utland
 • Aksjespareordning

Intervjuer gjennomføres fortløpende. 

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 09.05.2021
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Roger Dahl
Telefon: 928 87 545
E-post: roger.dahl@gjensidige.no

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 4000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.

Gjensidiges kjerneverdier

Skap Trygghet:
Trygghet skapes gjennom å gi rom for å feile, å vise tillit, åpenhet, og at vi lytter, ser og støtter hverandre.
Trygghet lar oss utfordre, og tar oss videre. I trygge rammer mobiliserer vi mot.

Ta sats:
Ta sats handler om å våge.
Vis handlekraft og gjennomfør med stil.
Ta sats!
Slik møter vi fremtiden offensivt.

Tenk nytt:
Nytenkning starter med nysgjerrighet og vilje til å gjøre oss bedre, i stort og smått. Del egne tanker og ideer og ta aktivt del i andres.
Nye tanker gir læring, skaper dynamikk, utfordrer oss og fører oss fremover.