Vi leter etter en fremoverlent og ambisiøs person som skal være ansvarlig for Tjenester på Servicemarkedet, med primærfokus på Glass. Herunder utformingen, implementeringen og oppfølgingen av et konsept som skal sikre at Bertel O. Steen Detalj forsterker sin posisjon

Bertel O. Steen Detalj Detalj på Lørenskog er et servicekontor som skal legge til rette for optimal drift hos våre 40 hel- og deleide forhandlere. Innenfor fagområdet Glass på servicemarkedet har vi et stort markedspotensial. Det skal sikres at dette blir en viktig del av verkstedprosessen vår for å heve både reparasjons- og skiftandelen. Den rette kandidaten skal utarbeide en strategi på hvordan vi skal lykkes med glass i Detalj, implementere dette hos de ulike lokasjonene sammen med dedikerte ressurser lokalt, samt følge opp at vi når målsetningen vi setter oss i fellesskap. I tillegg vil du også jobbe med øvrige tjenester som vi i større grad skal håndtere i egeneid kjede som f.eks. bilpleie. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og forankre et konsept for fagområdet glass basert på innspill og erfaring
 • Gjøre vurderinger på markedspotensial og lokale forhold på verkstedene i de ulike distriktene for deretter å komme med en anbefaling på hvordan vi skal posisjonere oss på hver lokasjon
 • Implementere konseptet sammen med lokale ressurser for å sikre at dette blir en naturlig del av verkstedsprosessen
 • Følge opp forhandlerne løpende for å sikre at omforente mål nås og at vi kontinuerlig forbedrer måten vi jobber på
 • Ha tett dialog med leverandører av glass og utstyr for å sikre effektiv drift lokalt
 • Tett koordinering med Leder Servicemarkedet og Driftsdirektører i Detalj, samt Servicemarkedet sentralt for å sikre gode vilkår og betingelser

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du har helst erfaring med fagområdet fra tidligere
 • Du er strukturert, nøyaktig, selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Du setter deg høye mål, har høy arbeidskapasitet og evner å gjennomføre både selv og som et team
 • Du er sulten og har et iboende ønske å prestere. Du ser løsninger fremfor problemer
 • Du har god strategisk og forretningsmessig forståelse, samt relasjonsskapende og gode samarbeidsevner for å bygge tillitt og troverdighet hos forhandlerne
 • Du evner å se muligheter som ny teknologi kan gi oss
 • Du holder hodet kaldt og kan stå i krevende endringsprosesser som utfordrer etablerte tankesett
 • Du har godt humør og er utadvendt med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • En Sosial og motiverende arbeidsplass hvor vi alle gir 100% for hverandre
 • Mulighet til å påvirke et område i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø der vi ser frem til å komme på jobb
 • Pensjons- og forsikringsordninger, herunder helseforsikring
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Faglig og personlig utvikling i et bilkonsern med mange interne muligheter
 • Bli en del av en bransje og et konsern i en ekstremt spennende tid der utvikling og nytenkning skjer kontinuerlig
Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 10.12.2021
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Michael Czapka
Tittel: Leder Servicemarked BOSD
Telefon: 995 22 151

Bertel O. Steen AS importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, smart®, Setra og Fuso til Norge. Hovedtyngden av salget skjer gjennom vår egeneide forhandlerkjede. Konsernet er også en stor aktør innen bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet.

I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – «Sammen former vi fremtiden». Vårt formål er å gjøre mobilitetshverdagen for våre kunder bekymringsløs. Vi jobber hele tiden for å utfordre det etablerte, utvikle oss og tjenestene våre til kundens beste. Vi bryr oss om hver eneste kunde, om samfunnet og om hverandre. Alt handler om det beste lagspillet. I Bertel O. Steen er vi stolte av jobben vår. Vi er sannferdige og til å stole på. Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd og resultatet er av høyest mulig kvalitet.

Selskapet har ca. 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.