Ansvars- og arbeidsoppgaver

Som salgsdirektør vil du få ansvar for å utarbeide og gjennomføre Motor Gruppens strategi for kundesegmentet Næring. Du vil samarbeide tett med importselskapene i konsernet og forhandlernettet mot store flåtekunder, både direkte, men også via 3. parts leasingselskaper. Det er forventet at du jobber strukturert med å videreutvikle eksiterende næringskunder, samt evner å etablere nye kundeforhold. I samarbeid med nødvendige ressurser i gruppen skal du ta frem behovsanalyser og sette sammen konkurransedyktige løsningsforslag for kunden. Det overordnede målet for stillingen er å sikre stabil omsetningsøkning og god inntjening gjennom økte markedsandeler for Motor Gruppens merker i både Person- og Varebilsegmentet.

Stillingen rapporterer til Administrerende Direktør i Renault Norge AS, men vil ha tett samarbeid og involvering med de enkelte importselskapenes organisasjoner. Rollen vil også samhandle tett med fabrikkene, samt Forhandlerutvalg og forhandlernettverket som helhet.

Vi ønsker en selvdreven og ambisiøs person med evne til å sette tydelige mål for utvikling og resultater. Stillingen er utpreget operativ, du må forstå anbudsprosesser, beherske forhandlinger og ha en tydelig kommersiell innstilling.

Erfaring og utdannelse

Vi ser etter en kandidat med bransjekunnskap og gode lederegenskaper, og som har relevant høyere utdannelse minimum bachelor. Vedkommende må ha erfaring fra salgsledelse og kunne vise til gode resultater fra en mellomstor bedrift og internasjonalt miljø. Du må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Du er teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper. Strukturert og nøyaktighet er en selvfølge, og du må trives med å ha flere oppgaver samtidig. En proaktiv adferd og kremmersjel vil være nødvendig for å lykkes i stillingen.

Motor Gruppen har 3 kjerneverdier; Respekt, Omtanke, Initiativ. Det er viktig at du kan relatere deg til, og også etterleve disse verdiene

Motor Gruppen AS tilbyr

Vi tilbyr en stilling med mange spennende utfordringer og arbeidsoppgaver i et internasjonalt, godt faglig og sosialt miljø, med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.

Motor Gruppen AS holder til i moderne lokaler på Risløkka i Oslo.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 15.12.2021
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Per Bjerk
Tittel: Seniorrådgiver, Skagerak Cosulting
Telefon: 481 55 446
E-post: pb@skc.no
   
Kontakt: Nils-Henrik Holmen
Tittel: Adm. Direktør Renault Norge
Telefon: 990 98 520

Motor Gruppen AS består i dag av importselskaper for bilmerkene Mitsubishi, Renault, Dacia, Xpeng og Hongqi. I sum representerer gruppens merker en bred portefølje modeller innen både person- og varebil, og med nye spennende modeller nært forestående. I tillegg driver konsernet den egeneide bilforhandler kjeden Motor Forum, som består av 21 bilforhandlere med sentral beliggenhet på Øst-, Sør- og Vestlandet. Totalt er gruppens merker representert med mer enn 70 forhandlere over hele Norge. Motor Gruppen har ca. 460 ansatte og omsatte i 2020 for ca. 3,7 milliarder kroner.