Som Teknisk kvalitetsrådgiver vil du har ansvaret for den tekniske utførelsen og oppfølgingen av ISO17025 i bedriften.

Dette ansvar omfatter:

 • Akkrediterte kalibreringstjenester utføres i henhold gjeldende metoder og prosedyrer.
 • Opprettholdelse av den akkrediterte godkjenningen i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025
 • Oppfølgingsansvar mot sertifiseringsorgan, tekniske krav (ISO 9001 og ISO 17025)
 • Vedlikehold og oppdatering av dokumentasjon og registreringer relatert til akkrediteringsordningen
 • Opprettholde tekniske krav til utstyr for akkreditert kalibrering, og utføre jevnlig vurdering av kritiske leverandører av dette.
 • Nødvendig støtte/opplæring til kalibreringspersonell, også samarbeidspartnere
 • Årlig oppfriskning av teknikere
 • Gjøre internrevisjoner og stikkprøver av egne teknikere og kontrahert personell
 • Stikkprøver på utfylte kalibreringsdokumenter
 • Gjennomføring av SLP med andre parter ute i felt
 • At teknisk utstyr (gjelder utstyr for akkreditert kalibrering) inkludert måleutstyr, til enhver tid er egnet for de tjenester og produktene som AutoMateriell tilbyr sine kunder.
 • Sende akkreditert utstyr til godkjenning/ kalibrering
 • Kontinuerlig utvikling og oppdatering av usikkerhetsbudsjett
 • Lage usikkerhetsberegning på nytt utstyr, gjelder utstyr for akkreditert kalibrering
 • Lage manualer og metoder for nytt utstyr, gjelder utstyr for akkreditert kalibrering
 • Validering av metoder

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant teknisk utdannelse
 • Matematikk på høyere nivå
 • Bransjeerfaring og kunnskap om metoder og utstyr som benyttes innen avdelingens tjenester.
 • God formidlingsevne
 • Erfaring innenfor akkreditering og ISO arbeid ses på som en stor fordel

Dersom stillingen er av interesse anbefaler vi deg å søke så fort som mulig, da søknader blir behandlet fortløpende og stillingsannonsen vil bli tatt ned ved funn av rett kandidat.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 27.01.2022
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Torbjørn Wold-Hansen
Tittel: Category Manager
E-post:

torbjorn.hansen@nds-group.no

   
Kontakt: Erik Pettersson
Tittel: COO
E-post: erik.pettersson@nds-group.no

AutoMateriell ble etablert i Oslo i januar 1939, og har i alle år vært en viktig aktør i bil- og motorbransjen. AutoMateriell er i dag en av Norges mest betydningsfulle leverandører av utstyr til bilbransjen, og har stor erfaring innen løfteutstyr, hjulstilling, dekk- og testutstyr. De siste årene har vi dessuten hatt stor suksess med planlegging og totalprosjektering av bilverksteder.

Vi i AutoMateriell er stolte av å ha etablert noen av verdens mest anerkjente merkenavn i det norske markedet, blant annet merker som MAHA, Stertil Koni, John Bean, Sicam, Rotary og Altus.

I november 2011 ble AutoMateriell kjøpt opp av daværende Hellanor AS, nå NDS Group AS. Dette var et viktig skritt på veien mot å bli totalleverandør til norske bilverksteder.

Siden mars 2016 er AutoMateriell innfusjonert i NDS Group AS (org.nr. 912 589 749), og er nå NDS Group AS sin avdeling for verkstedutstyr. NDS Group AS (Tidligere Hellanor AS) er en av Norges ledende leverandører innen lys, bildeler, biltilbehør og verkstedutstyr med ett vareutvalg på over 550 000 artikler. NDS Group AS har totalt 220 ansatte og en omsetning på 643 MNOK, og er heleid av Aurelius.