Vi søker etter en erfaren, ressurssterk og resultatorientert person med dokumentert gjennomføringsevne, som blir en god lagspiller på servicemarkedet i Mobile.

Servicemarkedet i bilbransjen står ovenfor store endringer hvor elektrifisering, redusert omsetningspotensial, digitalisering av kundereisen, nye tjenester, krav til økt kvalitet, servicegrad og kundefokus vil være stikkord for utviklingen.

Endringstakten og omfanget innebærer at kravet til å følge med i tiden og utviklingen, og innrette seg etter nye rammebetingelser og markedsforventninger, forsterkes i betydelig grad.

Servicemarkedets betydning for både inntjening, så vel som kundekontakt vil øke signifikant, og det å levere et konkurransedyktig og tidsriktig servicemarkedsprodukt vil være virksomhetskritisk for enhver bilvirksomhet.

Mobiles ambisjon er å ligge i forkant av denne utviklingen og forsterke vår posisjon som en innovativ, konkurransedyktig og foretrukket leverandør av servicemarkedstjenester.

Vi skal forsterke servicemarkedsteamet i Mobile og søker nå etter en ny forhandlerutvikler for servicemarkedet, som vil få en sentral rolle i utviklingen av fremtidens Mobile. Er dette deg? Da oppfordrer vi deg sterkt til å søke på en av bilbransjens mest spennende jobber for øyeblikket.

Dine arbeidsoppgaver inkluderer:                         

 • Fagansvar på konsernnivå for servicemarkedet i Mobile.
 • Definere og implementere optimal driftsorganisering av servicemarkedet.
 • Identifisere forbedringstiltak og etablere nye driftsmodeller.
 • Resultatoppfølging og målstyring.
 • Være en kompetanseressurs for lokale daglige ledere og servicemarkedssjefer.
 • Fagansvar for utvikling og implementering av nye tjenester og produkter.
 • Resultatansvar for den samlede lønnsomheten innenfor servicemarkedet i Mobile.
 • Ansvar for kompetanseutvikling, kvalitet og kundeopplevelser på konsernnivå.

Vi ønsker en person:

 • Med ledererfaring fra servicemarkedet i bilbransjen eller tilsvarende bransje.
 • Som er en motiverende teambygger med gode evner til å forankre beslutninger og realisere mål gjennom andre.
 • Som er resultatorientert med systematisk og strukturert tilnærming opp mot definerte mål.
 • Med beslutningsdyktighet og gjennomføringsevne.
 • Med god økonomiforståelse.
 • Med gode IT-brukerkunnskaper.
 • Med sterkt kunde- og kvalitetsfokus med ambisjoner om å møte morgendagens kunders ønsker og behov.
 • Som er nytenkende og mulighetsorientert.

Hva kan vi tilby deg?

 • En sentral og viktig stilling hos en av Norges største private bilforhandlerkjeder.
 • Du får ansvaret for å utvikle morgendagens servicemarked i en bilforhandlerkjede med store ambisjoner og ressurser.
 • Du får en stor grad av selvstendighet.
 • En kompakt og effektiv organisasjon med korte beslutningsveier.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Stillingen rapporterer til servicemarkedssjef konsern.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: jobb@mobile.no
Frist: 15.08.2022
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Tore Attar
Tittel: Servicemarkedssjef konsern
Telefon: 404 32 095
E-post: tore.attar@mobile.no

Mobile AS er en av Norges største bilkonsern med til sammen 34 bilforhandlere, samt et antall andre bilrelaterte virksomheter lokalisert over store deler av Sør-Norge. Vi representerer 16 ulike bilmerker, leverte ca. 8.500 nye og 11.000 brukte biler i 2020, er ca. 850 ansatte og omsatte i 2020 for ca. 4,8 mrd. kroner.

Mobile består av et stort mangfold av ulike bilvirksomheter, hvilket både skaper utfordringer og gir muligheter. Vi har stor tro på, og praktiserer sterkt lokalt lederskap hvor den sentrale ledelsens rolle i stor grad består i å legge de lange linjene og strategiene og dernest fungere som aktive støttespillere ovenfor lokalt lederskap.

Vi er inne i en spennende fase hvor både kontinuerlig vekst og endrede rammevilkår i bilbransjen påvirker hverdagen og fremtiden i stadig større grad. Vi mener at Mobile er godt rigget for fremtidens utfordringer og gleder oss til å møte og gripe fatt i mulighetene vi står ovenfor.

Vi har klare ambisjoner for fremtiden og ønsker å posisjonere oss til å opprettholde og videreutvikle utgangpunktet som en av Norges ledende bilvirksomheter.